Φιλοσοφία

Η εταιρεία ΥΛΗ προσφέρει τις υπηρεσίες της με προσανατολισμό στις αρχές της αειφορικής διαχείρισης των φυσικών οικοσυστημάτων, με στόχο τη διατήρηση και ανάπτυξη των φυσικών πόρων, την ορθολογική παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών και την εκπλήρωση των προστατευτικών και κοινωνικών λειτουργιών της φύσης.

Η εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της βασιζόμενη στην πολυεπιστημονική και διεπιστημονική θεώρηση των πραγμάτων, συμβάλλει στην ανεύρεση των πιο ενδεδειγμένων καινοτόμων οικονομικών και ολοκληρωμένων λύσεων και προσφέρει τις υπηρεσίες της σε τομείς που καλύπτουν ευρύ φάσμα εναργειών.
Δραστηριοποιείται σε παρεμβάσεις.

  • Προστασίας και διαχείρισης φυσικών περιοχών
  • Φυτοτεχνικών διαμορφώσεων ανοιχτών χώρων και αρχιτεκτονικής τοπίου, δημόσιων και ιδιωτικών έργων
  • Αστικού και περιαστικού πρασίνου
  • Αποκατάστασης οικολογικά διαταραγμένων χώρων και τοπίων
  • Καθορισμού χρήσεων γης
  • Διαχείρισης θεμάτων υπαίθριας αναψυχής