Η εταιρεία

Η ΥΛΗ από το 2001 δραστηριοποιείται σε θέματα προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος αξιοποιώντας την εμπειρία που απέκτησαν τα μέλη της, μετά από πολλά χρόνια ατομικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Είναι μια δυναμικά ανερχόμενη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν το φυσικό περιβάλλον. Η αδιάλειπτη επαφή της με τις εξελίξεις, η τεχνογνωσία, η εξειδίκευση και η εμπειρία του στελεχιακού της δυναμικού την καθιστούν ικανή να συνθέτει λύσεις, να προτείνει και να υλοποιεί καινοτόμες και πρωτοποριακές ιδέες.

Στόχος της είναι πάντα η ουσιαστική κάλυψη των αναγκών των πελατών της και η υψηλή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της.

Η ΥΛΗ έχει αποφασίσει να συμβάλλει με κάθε πρόσφορο τρόπο στην επιτυχία του προγράμματος "plant for the planet" του UNEP.

Τον Σεπτέμβριο του 2008 η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε από την TÜV ΕΛΛΑΣ για την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το EN ISO 9001:2008 για τα εξής πεδία εφαρμογής:

  • Σύνταξη Μελετών Προστασίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
  • Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Περιβάλλοντος.

Η εταιρεία μας διαθέτει τα παρακάτω μελετητικά πτυχία:

  • Δασικών μελετών (κατηγορίας 24, τάξη E΄)
  • Φυτοτεχνικής διαμόρφωσης και έργων πρασίνου (κατηγορίας 25, τάξης Γ΄)
  • Περιβαλλοντικών μελετών (κατηγορίας 27, τάξη Δ΄)
  • Υδραυλικών Έργων (κατηγορίας 13, τάξη Α΄)