Επικίνδυνη η μετανάστευση, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής

Εκατομμύρια άνθρωποι είναι πιθανό να βρεθούν αντιμέτωποι με πλημμύρες στις αστικές περιοχές της Αφρικής και της Ασίας μέχρι το 2060

Η κλιματική αλλαγή θα πλήξει κυρίως τις φτωχές χώρες

Από τις 30 χώρες που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα εκτεθειμένες στους κινδύνους που επιφέρει η κλιματική αλλαγή, τα δύο τρίτα είναι στην Αφρική και όλες είναι αναπτυσσόμενες χώρες

Πράσινο ταμείο για επενδύσεις 400 εκατ. έως το 2014

Για την τετραετία 2011 - 2014 προβλέπονται επενδύσεις ύψους 400 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία ελεύθερων χώρων, αναπλάσεις κτηρίων και περιοχών καθώς και για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών.

Σελίδες