Δ/νση Δασών Ξάνθης: Υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης δασικών δεδομένων

Δελτίο Τύπου
Διεύθυνση Δασών Ξάνθης

Η Διεύθυνση Δασών Ξάνθης στα πλαίσια του προγράμματος LIFE14 CCM/IT/000905 «FoResMit» «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ», που διενεργείται σε συνεργασία με το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και αντίστοιχους φορείς της Φλωρεντίας της Ιταλίας, υλοποίησε, μέσω της Δράσης C2 THINNING INTERVENTION του έργου, το σχεδιασμό και ανάπτυξη πρότυπης δυναμικής διαδικτυακής εφαρμογής για δασοδιαχειριστικά δεδομένα του δημόσιου δάσους «Γέρακα – Ξάνθης – Κιμμερίων».
Η διαδικτυακή εφαρμογή αφορά τα διαχειριστικά δεδομένα (ισχύουσα διαχειριστική μελέτη) του Δημοσίου δάσους «Γέρακα – Ξάνθης – Κιμμερίων», και θα αποτελέσει τον πιλότο για την υλοποίηση της εφαρμογής στη συνέχεια σε όλα τα δασικά συμπλέγματα της Π.Ε. Ξάνθης.
Κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, φορέας ή οργανισμός μπορεί μέσω της ιστοσελίδας www.xanthigerakas-forest.gr ή μέσω εφαρμογής (App) για λειτουργικό Google Android κινητών τηλεφώνων και ταμπλετών (είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα) να ενημερωθεί πλήρως για το δημόσιο δάσος και το διαχειριστικό του σχέδιο και να πλοηγηθεί στον διαδικτυακό χάρτη μέσω WebGIS.
________________________________________

Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 23.11.2016

Κατηγορία: