Δημόσια Διαβούλευση: Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών».
Ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Σωκράτης Φάμελλος καλεί όλους τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:00. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχόλια και παρατηρήσεις, στη βάση ενός εποικοδομητικού διαλόγου για τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων του εν λόγω νομοσχεδίου, ώστε να συμβάλουν στη βελτίωση των προτεινόμενων διατάξεων.
Με εκτίμηση,
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενεργείας
Σωκράτης Φάμελλος
Πλοήγηση στη Διαβούλευση
• ΑΡΘΡΟ 1 Προοίμιο (http://www.opengov.gr/minenv/?p=8893)
• ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΑΡΘΡΟ 2 Χωρική αρμοδιότητα ΦΔΠΠ (http://www.opengov.gr/minenv/?p=8892)
• ΑΡΘΡΟ 3 Ρυθμίσεις θεμάτων χωρικής αρμοδιότητας, έδρας, παραρτημάτων ΦΔΠΠ (http://www.opengov.gr/minenv/?p=8891)
• ΑΡΘΡΟ 4 Έργο των ΦΔΠΠ (http://www.opengov.gr/minenv/?p=8890)
• ΑΡΘΡΟ 5 Διοικητικό Συμβούλιο ΦΔΠΠ (http://www.opengov.gr/minenv/?p=8889)
• ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΣ (http://www.opengov.gr/minenv/?p=8888)
• ΑΡΘΡΟ 7 Εργαζόμενοι των ΦΔΠΠ (http://www.opengov.gr/minenv/?p=8887)
• ΑΡΘΡΟ 8 Πόροι των ΦΔΠΠ (http://www.opengov.gr/minenv/?p=8886)
• ΑΡΘΡΟ 9 Αξιολόγηση – έλεγχος του έργου των ΦΔΠΠ (http://www.opengov.gr/minenv/?p=8885)
• ΑΡΘΡΟ 10 Ρυθμίσεις σχετικά με λειτουργικά θέματα των ΦΔΠΠ (http://www.opengov.gr/minenv/?p=8884)
• ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΑΡΘΡΟ 11 Μεταβατικές διατάξεις (http://www.opengov.gr/minenv/?p=8883)
• ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΑΡΘΡΟ 12 Καταργούμενες διατάξεις (http://www.opengov.gr/minenv/?p=8882)
• ΑΡΘΡΟ 13 Έναρξη ισχύος (http://www.opengov.gr/minenv/?p=8881)

Κατηγορία: