Δραστηριότητες

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη σύνταξη των παρακάτω κατηγοριών μελετών:

 • Σύνταξης Δασικών Χαρτών
 • Διαχείρισης δασών
 • Διαχείρισης φυσικών περιοχών
 • Δασικής αναψυχής
 • Αποκατάστασης υποβαθμισμένων περιοχών και διαταραγμένων χώρων
 • Φυτοτεχνικής διαμόρφωσης και αρχιτεκτονικής τοπίου
 • Αναδασώσεων
 • Αντιπυρικής προστασίας
 • Περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Καταγραφής χλωρίδας και πανίδας
 • Δασικής οδοποιΐας
 • Διαχείρισης οικοσυστημάτων, οικοτόπων Natura 2000
 • Ιδιοκτησίας δασικών εκτάσεων

Οι μελέτες εκπονούνται για λογαριασμό φορέων του δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΙΔ, ιδιωτικών φορέων και φυσικών προσώπων.