Συνεργάτες

Η εταιρεία ΥΛΗ, με έτος σύστασης το 2001, έχει εταίρους τους:

- Ηλία Αποστολίδη, Δασολόγο,

- Νικόλαο Πάγκα, Δρ Δασολόγο,

- Έκτορα Αποστολίδη, Δασολόγο MSc GIS,

- Ηλέκτρα - Γεωργία Αποστολίδου, Δρ. Πολιτικό Μηχανικό και Υδραυλικό,

- Ανδριάνα Παπαιωάννου, Δασολόγο.

Το στελεχιακό δυναμικό της συμπληρώνεται με τους:

- Θεμιστοκλή Αδαμόπουλο, Δασολόγο,

- Γρηγόριο Βασιλόπουλο, Δασολόγο MSc Φυτοκοινωνιολογίας,

- Άννα Σπηλιωτοπούλου, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, MSc Διασφάλιση Ποιότητας,

- Ευθυμία Πούλιου, Δασοπόνο,

- Χρυσούλα Αδρακτά, Δασολόγο MSc GIS.

Η εταιρία έχει εξωτερικούς συνεργάτες σε εξειδικευμένα θέματα.